a white logo of aova brand
a white logo of aova brand

ยินดีต้อนรับสู่เอโอว่า

คอลลาเจนของคนไทย
ผลิตด้วยความใส่ใจ
และคุณภาพ

จากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อด้วยกระบวนการสกัดเย็น พบว่ามีคอลลาเจนถึง 14 ชนิด จึงได้พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เอโอว่า คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทิม

ก้าวแรกของเรา

จุดเริ่มต้นของเราย้อนไปเมื่อปี 2539 เราสามารถเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาว่าได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้การควบคุมคุณภาพฟาร์มด้วยระบบ GAP ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง

น.สพ.สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน – ผู้ก่อตั้ง ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม

ที่ตั้งของฐานการผลิต

ฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยและโรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ในเกาะสิเหร่ ริมทะเลจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากความใสสะอาดของน้ำทะเล ปราศจากมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

มาตรฐานและเทคโนโลยีระดับสากล

ทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานที่โรงงานของเราได้รับ ได้แก่ GMP HACCP ISO22000 และ Halal

การเดินทางของเรา

ด้วยการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนาน เพื่อนำทุกส่วนของหอยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ คอลลาเจน อาหารเสริม และสินค้าเพื่อความงาม จนมาเป็นแบรนด์เอโอว่าจนถึงทุกวันนี้

2539
2545
April 2022
2558

ที่อยู่สำนักงาน

99/349 อาคาร ณ นคร ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ฝ่ายบริการลูกค้า

063 323 1734

ให้เราช่วยค้นหา

Search